Meteen naar de inhoud

Ons verhaal

Onze bestrijdingsspecialisten bestaat uit een groep professionele rattenbestrijders die zijn gaan samenwerken om als een
collectieve groep de naam ERaNed uit te dragen. Deze groep bestaat uit specialisten die allen de cursus “Schietvaardigheid voor
Rattenjagers” hebben afgerond, en daarna de opgedane kennis in de praktijk te beoefenen.

Op ERaNed.nl profileren we ons als één groep Nederlandse Rattenbestrijders en met deze groep delen we opgedane kennis en
ervaringen. ERaNed is een groeiende beroepsgroep met een landelijke dekking, via deze site kan iedereen contact zoeken met een
expert in uw omgeving.

In Nederland zitten we op dit moment op een tweesprong. De huidige rattenbestrijding door middel van het gebruik van gif wordt
steeds meer beperkt. Het doel is om het gebruik van gif tot een miniem te beperken. Daarnaast komt het voor dat bij gebruik van
gif andere dieren, ook beschermde dieren, dit gif binnen krijgen en er aan sterven. Een langzame en pijnlijke dood als gevolg. Het
alternatief is het vangen door middel van klemmen, ook deze methode maakt geen onderscheidt met betrekking wie er in de klem
loopt, dus ook hier kunnen andere dieren in komen. De klem is niet altijd direct dodelijk, dit omdat een dier niet altijd via de
voorgeschreven weg de klem inloopt.
1 rattenkoppel kan in één jaar uitgroeien tot een familie van 2000. Er moet dus wel wat worden gedaan.

ERaNed, wil door middel van preventie allereerst onze relatie bewust maken, dat we ratten kunnen voorkomen door landerijen, erf
en woningen schoon te houden. Ratten hebben een super geur en ruiken van verre als u etensresten laat slingeren, of dat uw
kippen of andere huisdieren niet alles opeten voor de avond valt.
Als laatste wordt het schieten met een PCP geweer uitgevoerd. Dit gebeurd in het donker, wanneer de ratten het meest actief zijn.
Hiervoor worden professionele nachtzicht apparatuur gebruikt.

Voor specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen.