Ga naar de inhoud

Ecologische Rattenbestrijders Nederland

De vereniging ERaNed vertegenwoordigt een groep professionele Nederlandse ecologische rattenbestrijders met landelijke dekking.

Ecologische rattenbestrijding onderscheidt zich door een humane en duurzame werkwijze. Dit houdt in:

  • Populatiebeheersing middels preventieve maatregelen zonder gebruik van rodenticiden
  • Populatiereductie middels pcp-geweer, veelal met gebruik van loodvrije kogeltjes.

Daarnaast wordt gehandeld overeenkomstig de basisprincipes van IPM (Integrated Pest Management), waarbij de focus ligt op de ecologie van de ratten met gerichtheid op maatregelen om het aanbod van voedsel te reduceren, ratten te weren, nestmogelijkheden te verminderen en predatie (van roofdieren) te versterken.
Deze ecologische rattenbestrijding is zeer effectief: met 3 visitaties over een periode van 3 weken kan een populatie gemiddeld met 90% worden gereduceerd.

EraNed is opgericht met de volgende doestellingen:

  • Meer bekendheid geven aan deze nieuwe vorm van ecologisch verantwoorde rattenbestrijding;
  • Het realiseren van meer uniformiteit en eenduidigheid bij uitvoerende instanties met betrekking tot het verlenen van ontheffingen en draagverloven ten behoeve van rattenbestrijding;
  • Het fungeren als kennis- en ervaringscentrum voor de leden.
  • Het bieden van een centrale vindplaats van betrouwbare, professionele en gekwalificeerde ecologische rattenbestrijders voor consumenten.

Deze website informeert u verder over het ontstaan van deze beroepsgroep en onze manier van werken, waarbij vakmanschap, integriteit en discretie hand in hand gaan met respect voor de mens, ieder dier en de natuur.