Ga naar de inhoud

Ecologische Rattenbestrijders Nederland

Welkom bij het collectief van “Ecologische Rattenbestrijders Nederland” een professionele groep welke hoofdzakelijk actief in
Nederland.

Deze website informeert u over onze manier van werken, hoe wij ratten bestrijden gebaseerd op respect naar mens, dier en natuur.
Het gaat hier specifiek om eerst een ratten overlast te voorkomen, en als er met een PCP geweer bestreden moet worden, wordt dit
gedaan door middel van een licht PCP geweer om op korte afstand te kunnen schieten daarbij schade aan andere dieren, machines
en installaties en gebouwen te voorkomen. Deze methode is ontwikkeld t.b.v. de professionele plaagdierbeheersing en is
toepasbaar in gebouwen, fabrieken, magazijnen, schuren, stallen, op binnenplaatsen, terrassen en in achtertuinen.

Onze rattenbestrijders werken duurzaam. Wat inhoud dat zij gebruiken maken loodvrije kogeltjes, geen rattengif en beginnen met het in kaart brengen van de
rattenpopulatie. Daarvoor wordt een thermische camera gebruikt. Als bestrijding nodig is dan wordt een populatie teruggebracht tot de natuurlijke omvang. Deze
vorm van bestrijding is zeer effectief. De populatie wordt met drie bezoeken (over een periode van drie weken) met gemiddeld 90% gereduceerd.

Vervolgens helpen en adviseren de rattenbestrijders hun klanten om opnieuw overlast van ratten te voorkomen. Daarbij worden de principes van Integraal Pest
Management (IPM) gehanteerd. Focus ligt op de ecologie van de ratten en er worden maatregelen genomen om het aanbod van voedsel te reduceren, ratten te weren, nestmogelijkheden te verminderen en predatie (van roofdieren) te versterken.