Ga naar de inhoud

Aanvragen lidmaatschap

Het aanvragen van een lidmaatschap bij ERaNed geschiedt/verloopt in 4 stappen:

  1. U vult onderstaand formulier in. Na verzenden krijgt u het aanmeldformulier per e-mail toegezonden, tezamen met de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode, de privacyverklaring en een korte handleiding.
  2. Het ingevulde aanmeldformulier stuurt u per e-mail aan de secretaris van ERaNed, tezamen met de vereiste bescheiden.
  3. U krijgt per e-mail bericht of uw aanmelding is goedgekeurd of dat er nog aanvullende gegevens nodig zijn. Na goedkeuring krijgt u een factuur voor het lidmaatschap toegestuurd.
  4. Na betaling van de factuur bent u officieel lid van ERaNed. U krijgt binnen enkele dagen tevens de logingegevens voor het ledenportaal van de ERaNed-website.
Verzoek tot aanvragen lidmaatschap

    Vul onderstaande code in:
    captcha